Geldigheidsduur voorschriften gewijzigd

Apotheek Soete - nieuwe voorschriften
Als je nu een voorschrift voor geneesmiddelen ontvangt, heb je standaard 3 maanden tijd om de medicatie af te halen, te rekenen vanaf de dag dat het voorschrift is opgesteld.
Heb je nog een oud voorschrift liggen? Kom dan met het voorschrift langs in de apotheek!

Van deze periode kan worden afgeweken indien de voorschrijver een einddatum op het voorschrift vermeldt. Bij medicatie die je meteen moet innemen (zoals antibiotica) zal je arts de geldigheidsduur bijvoorbeeld beperken tot één of twee weken. In andere gevallen, zoals bij een chronische ziekte, kan de geldigheidsduur worden verlengd tot maximaal één jaar.

Sinds 1 februari 2020 moeten voorschrijvers verplicht het nieuwe voorschrift gebruiken waarop deze geldigheidsduur vermeld staat. Apothekers mogen dan geen voorschriften meer aanvaarden die opgemaakt zijn op het oude model. Heb je nog een oud voorschrift liggen? Kom dan met het voorschrift langs in de apotheek!

Let op het vak ‘Einddatum van uitvoerbaarheid’ om te weten tot wanneer een geneesmiddel afleverbaar en terugbetaalbaar is.

Meer weten over de nieuwe voorschriften?

Neem contact op met Apotheek Soete!